Η Win Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΜΕΠΕ αναδείχθηκε νικήτρια στον ανοικτό διαγωνισμό της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ) με αντικείμενο την «Προώθηση Οίνων με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) και Ποικιλιακών στην αγορά-στόχο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής». Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 1.341.562 ευρώ.