Νικήτρια σε 6 διαγωνισμούς προώθησης οίνων στο εξωτερικό αναδείχθηκε η Win Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΜΕΠΕ, με τη συνολική αξία των έργων να ανέρχεται σε τουλάχιστον 2,3 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, η Win ορίστηκε ανάδοχος του έργου «Προώθηση οίνων “Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη ΑΕ” σε τρίτες χώρες» της Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη ΑΕ, αξίας 426.910 ευρώ, του έργου «Πρόγραμμα προώθησης οίνων Π.Γ.Ε. της “Νίκος Λαζαρίδης ΟΒΓΕ ΑΕ” σε αγορές τρίτων χωρών» της Νίκος Λαζαρίδης ΟΒΓΕ ΑΕ, προϋπολογισμού 248.039 ευρώ, και του έργου «Πρόγραμμα προώθησης οίνων ΠΓΕ “Δράμα” σε τρίτες χώρες (ΗΠΑ, Καναδάς, Κίνα, Ελβετία, Σιγκαπούρη)» της Κτήμα Παυλίδη ΑΕ, αξίας 331.135 ευρώ.

Παράλληλα, επικράτησε στο spec της Ι. Παπαδόπουλος – Ι. Καλαϊτζίδης ΟΕ για το «Πρόγραμμα προώθησης οίνων ΠΓΕ “Δράμα”, ΠΓΕ “Μακεδονία” και ποικιλιακών σε τρίτες χώρες (ΗΠΑ, Καναδάς, Ελβετία)», ύψους 382.915 ευρώ και της Ευάγγελος Τσάνταλης ΑΕ για το «Πρόγραμμα προώθησης οίνων ΠΟΠ “Ραψάνη” και ποικιλιακών σε τρίτες χώρες (Καναδάς, Κίνα)», ύψους 590.006 ευρώ. Τέλος, η Win ορίστηκε ανάδοχος εκτέλεσης και του έργου «Προώθηση οίνων ΠΟΠ “Νεμέα”, ΠΟΠ “Μαντίνεια”, ΠΓΕ “Αρκαδία” σε τρίτες χώρες (Κίνα)» της Τσελέπος Οινοποιητική ΑΕ, αξίας 371.668 ευρώ.