Με ανάδοχο τη Win Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΜΕΠΕ ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση του Προγράμματος «Προώθηση οίνων ποιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε τρίτες χώρες (Ιαπωνία, Κορέα)» στο πλαίσιο του μέτρου «Προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών».

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 1.485.314 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.