Τη στρατηγική και διαχείριση των social media.

Το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center ανέθεσε τη στρατηγική και τη διαχείριση των social media του στη Wedia. Συγκεκριμένα, η Wedia αναλαμβάνει να αναδείξει τους επιχειρηματικούς στόχους του Ερρίκος Ντυνάν, μεταφράζοντάς τους σε digital marketing στρατηγικές και καμπάνιες, που αναπτύσσονται βάσει μεθοδολογίας ικανής να μετρήσει KPIs και να φέρει αποτελέσματα.

«Εφαρμόζοντας εμπειρία, δημιουργικότητα, δυναμική διαχείριση δεδομένων και τεχνολογία, η Wedia αναπτύσσει επιχειρηματικές λύσεις για κάθε συνεργάτη της που στοχεύει στην ανάπτυξη της digital παρουσίας του. Αναλύοντας τους business στόχους του οργανισμού, οι οποίοι στρατηγικά εκπληρώνονται με digital μέσα, επιτυγχάνονται δυναμικές επιδόσεις σε ποσοτικό και ποιοτικό επίπεδο», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.