Νέος Creative Director στη Webjar αναλαμβάνει ο Αθανάσιος Καμαρέτσος.

Ο τελευταίος προέρχεται από τη SAE Institute Athens, όπου κατείχε τη θέση του Film Certificates Coordinator. Παλαιότερα, είχε περάσει από τη θέση του Head Of Audio Visual Department στο Πλαίσιο και του Senior Εditor, Motion graphics designer στο Nickelodeon.