Για Ελλάδα και εισαγωγή στο χρηματιστήριο του Μιλάνου

Συγκεκριμένα, η Weber Shandwick ανέλαβε το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος επικοινωνίας που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων υπηρεσίες Media Relations και Financial Communications. Παράλληλα, το γραφείο της Αθήνας είναι υπεύθυνο για αντίστοιχο πρόγραμμα που υλοποιείται στο Μιλάνο στο πλαίσιο της εισαγωγής της Neurosoft στο Χρηματιστήριο AIM – Μιλάνο. Η Neurosoft δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη την προσαρμογή και την συντήρηση ολοκληρωμένων συστημάτων λογισμικού και την παροχή υπηρεσιών προηγμένης τεχνολογίας στην ελληνική και διεθνή αγορά.