Σύμφωνα με πληροφορίες, κάθε εγγυητική επιστολή που θα συνοδεύει την άδεια καναλιού γενικής στόχευσης θα τιμάται 8.000.000 ευρώ και θα έχει διάρκεια 10 χρόνια, με το κόστος να διαμορφώνεται κοντά στα 40 εκατ. ευρώ, τα οποία θα μπορούν να αποπληρωθούν σταδιακά σε βάθος δεκαετίας. Για τη χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος θεματικού περιεχομένου το κόστος της άδειας είναι 5.000.000 ευρώ, ενώ 2.000.000 ευρώ είναι το κόστος για τη χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου μη ενημερωτικού προγράμματος. Το νομοσχέδιο προβλέπει παράλληλα και ένα minimum αριθμό εργαζομένων, που θα απασχολούνται στα κανάλια, οι οποίοι θα είναι διοικητικά στελέχη, δημοσιογράφοι, τεχνικοί, καλλιτέχνες.

Ο αριθμός αυτός δεν ξεπερνά τους 400 για άδεια εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα γενικού περιεχομένου, αριθμός πολύ χαμηλότερος αυτών που εργάζονται ήδη στα υπάρχοντα κανάλια. 200 άτομα προβλέπει για άδεια εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα θεματικού περιεχομένου, 50 άτομα για άδεια εθνικής εμβέλειας μη ενημερωτικού χαρακτήρα και 20 άτομα για άδεια περιφερειακής εμβέλειας ενημερωτικού ή μη χαρακτήρα. Όπως αναφέρει το αιτιολογικό του νομοσχεδίου, στόχος του είναι να εξασφαλίσει τις εξής βασικές παραμέτρους: Την νομιμότητα της λειτουργίας των παρόχων περιεχόμενου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, την πολυφωνία, την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού και τη δραστηριοποίηση υγιών οικονομικά επιχειρήσεων στο χώρο των Μ.Μ.Ε., την απλούστευση και επιτάχυνση της διαδικασίας της αδειοδότησης, καθώς και την παροχή ποιοτικών τηλεοπτικών υπηρεσιών.

Δημοπρασία από το ΕΣΡ
Η δημοπρασία προβλέπεται να διεξαχθεί από το ΕΣΡ και προϋπόθεση για τη συμμετοχή μίας επιχείρησης Μ.Μ.Ε. στη διαδικασία αυτή είναι να διαθέτει το κατά περίπτωση προβλεπόμενο ελάχιστο κεφάλαιο που θα διασφαλίζει τη λειτουργία της, αφού θα είναι υποχρεωμένη στη διατήρηση του κεφαλαίου αυτού με ίδια κεφάλαια, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας. Παράλληλα, θα πρέπει να τηρεί τις οριζόμενες ελάχιστες προϋποθέσεις που αφορούν στο απασχολούμενο προσωπικό, τον τεχνολογικό εξοπλισμό, την κτηριακή υποδομή και το περιεχόμενο του εκπεμπόμενου προγράμματος. Ρυθμίζονται επίσης κωλύματα και ασυμβίβαστες ιδιότητες των μετόχων και των διοικητικών στελεχών των υποψηφίων εταιρειών, καθώς και ο έλεγχος προέλευσης των οικονομικών μέσων που διέθεσαν οι μέτοχοι για τη συμμετοχή τους στην κάθε εταιρεία. Τέλος, επιβάλλεται η υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών των υποψηφίων και των μετόχων αυτών μέχρι φυσικού προσώπου.

«ΕΡΤ Δίκτυο Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής – ΕΡΤnet A.E»
Στο νομοσχέδιο εξάλλου, διασφαλίζεται η ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής με την ίδρυση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου που λειτουργεί ως θυγατρική της ΕΡΤ Α.Ε. Η δημιουργία της Α.Ε. «ΕΡΤ Δίκτυο Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής – ΕΡΤnet A.E.», βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με τον ιδρυτικό νόμο της ΕΡΤ (άρθρο 2 του Ν.4324/2015 – ΦΕΚ Α΄ 44) κι έρχεται να συνεισφέρει στην υλοποίηση της παρ. 2 του άρθρου 15 του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία «η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους, που λαμβάνει και τη μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση των πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης».

Εξορθολογισμός των αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ
Τέλος, μέσω του συγκεκριμένου νομοσχεδίου τροποποιείται ο Ν. 4070/2012, με έμφαση στην διασφάλιση της ανεξαρτησίας της αρχής, στον εξορθολογισμό των αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ και στην διασφάλιση της διαφάνειας στον τρόπο λειτουργίας της και στην λογοδοσία των μελών της. Κεντρικός στόχος της νομοθετικής παρέμβασης είναι η προστασία του χαρακτήρα της ΕΕΤΤ ως εθνικής ρυθμιστικής αρχής, ώστε να μπορεί να διαδραματίζει με επιτυχία το ρόλο του ρυθμιστή της εθνικής αγοράς τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων. Στο πλαίσιο αυτό, το νομοσχέδιο αναφέρει ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει επικαιροποίηση του νομοθετικού της πλαισίου με έμφαση στην αύξηση της λογοδοσίας των μελών της και την δημιουργία ασφαλιστικών δικλείδων στη λειτουργία της.

«Κόκκινο» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού;
Ωστόσο ο δρόμος προς την ψήφιση και πολύ περισσότερο στην εφαρμογή του νομοσχεδίου, δεν θα είναι εύκολος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νομοσχέδιο έχει περιέλθει εις γνώση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία με επιστολή της προς το Υπουργείο Οικονομικών ζητεί περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό του. Ένα βασικό θέμα που εγείρεται έχει να κάνει με την έναρξη εμπορικής δραστηριότητας της ΕΡΤ με την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση, κάτι που αντιτίθεται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων. Πιο συγκεκριμένα, όπως αποτυπώνεται στο νομοσχέδιο – το οποίο προβλέπει την ίδρυση και τη λειτουργία θυγατρικής εταιρείας της ΕΡΤ για ψηφιακή τηλεόραση -, αλλά και στο νόμο περί επαναλειτουργίας της ΕΡΤ, δίνεται η δυνατότητα στην κρατική ραδιοτηλεόραση να παρέχει εμπορικές υπηρεσίες για τη μεταφορά του ψηφιακού σήματος άλλων καναλιών εντός της χώρας, κάτι που ενδέχεται να εγείρει ζήτημα κρατικών ενισχύσεων. Κι αυτό διότι η Digea που προσφέρει τις ίδιες υπηρεσίες και θα είναι ανταγωνιστική της ψηφιακής ΕΡΤ, έχει πληρώσει για τις συχνότητες, κάτι που δεν θα κάνει η ψηφιακή ΕΡΤ, επιδοτούμενη εμμέσως από το κράτος. Σε μία τέτοια περίπτωση, πέρα από το «κόκκινο» που θα ανάψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού εάν το νομοσχέδιο γίνει νόμος του κράτους, ενδέχεται η ΕΙΤΗΣΕΕ να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά και στα ανάλογα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής
Πέρα όλων των άλλων, το νομοσχέδιο για τα ΜΜΕ περιλαμβάνει και διάταξη που προβλέπει τη δημιουργία Συμβουλίου Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής (ΣΕΕΠ), το οποίο θα είναι αρμόδιο για τον στρατηγικό σχεδιασμό της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής, την αξιολόγηση και την αναθεώρησή της, καθώς και για την διαχείριση επικοινωνιακών κρίσεων σε κεντρικό επίπεδο Στο ΣΕΕΠ θα συμμετέχουν κορυφαίοι υπουργοί, ενώ θα προϊσταται ο Πρωθυπουργός. Ακόμα, προβλέπεται η σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, αλλά και Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης.