Τη V+O επέλεξε η Salesforce για την ανάθεση του συνόλου των δημοσίων σχέσεων της εταιρείας στην Ελλάδα. Η ανάθεση πραγματοποιήθηκε κατόπιν spec, το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα.

Η Salesforce είναι διεθνής εταιρεία διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM), με το ελληνικό της οικοσύστημα να περιλαμβάνει πλήθος εταιρειών και οργανισμών όπως οι Accenture, Cognity, Deloitte, IBM, Intasoft, KPMG, NetU, Prime Consulting, PwC, Qivos, Robin Consulting, Satori Analytics και TEKA Systems.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξής της στην Ελλάδα, η Salesforce θα συνεχίσει να επενδύει στην υποστήριξη πελατών και συνεργατών, με την προοπτική να γίνει ένας από τους βασικούς παράγοντες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας, δίνοντας ώθηση στις επιχειρήσεις και στην πολιτεία να ανακάμψουν και να οικοδομήσουν μια νέα ανθεκτική και βιώσιμη οικονομία και κοινωνία.