Συγκεκριμένα, η V+O Communication ανέλαβε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής της SAP Hellas, παγκόσμιου ηγέτη της αγοράς επιχειρησιακού λογισμικού. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η V+O αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επικοινωνίας, το οποίο περιλαμβάνει τη διοργάνωση και λειτουργία γραφείου τύπου, τις επαφές με τα ΜΜΕ και τις ενέργειες δημοσιότητας, καθώς και την εταιρική και προϊοντική επικοινωνία.

Η SAP Hellas ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1994 και διαθέτει γραφεία στην Αθήνα και τη Λευκωσία που εξυπηρετούν την Ελλάδα και την Κύπρο. Μέχρι σήμερα, έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 500 εγκαταστάσεις σε εταιρείες κάθε μεγέθους.