Στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας, η V+O θα αναπτύξει ολοκληρωμένο πρόγραμμα δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, το οποίο περιλαμβάνει τη λειτουργία Γραφείου Τύπου, τις επαφές με τα ΜΜΕ, ενέργειες δημοσιότητας καθώς και τη διαχείριση ευαίσθητων θεμάτων.