Στις 31 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε ο δέκατος Virtual Dialogue του νέου θεσμού Industry Next του Ινστιτούτου Επικοινωνίας, στην ενότητα Brand Next. O Μιχάλης Σπανός, Founder & Managing Director της Global Sustain και ο Αχιλλέας Ιωακειμίδης, Ειδικός Σύμβουλος της Διοίκησης της ΔΕΗ σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, σε μία συζήτηση με τον Ντίνο Αδριανόπουλο, CEO της New Advisor, ανέδειξαν πώς, με οδηγό τη βιώσιμη ανάπτυξη, μπορεί να δημιουργηθεί επιμεριζόμενη αξία μεταξύ επιχειρήσεων, κοινωνιών, ανθρώπων και περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του 10ου Virtual Dialogue, στη νέα αυτή εποχή, οι εταιρείες στηρίζονται πλέον στις αρχές της ιδέας του CSV (Creating Shared Value), αλλά και των κριτηρίων ESG (Environment, Society, Governance), δηλαδή με οδηγό τη βιώσιμη ανάπτυξη πώς μπορεί να δημιουργηθεί επιμεριζόμενη αξία μεταξύ επιχειρήσεων, κοινωνιών, ανθρώπων, και περιβάλλοντος. Είναι πλέον κυρίαρχη τάση στη διεθνή επενδυτική κοινότητα, οι επενδυτές να επιλέγουν εταιρείες και επενδύσεις με θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Oι εταιρείες χρειάζεται να έχουν ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό αφήγημα ώστε να πείθουν ότι λειτουργούν με διαφάνεια και υπευθυνότητα προς όφελός τους, ενώ αξίζει να δεσμευτούν σε αρχές και στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης, οι οποίες λειτουργούν προς όφελος της δημόσιας εικόνας μιας εταιρείας, της φήμης και του ονόματός της. Ο επόμενος Virtual Dialogue θα πραγματοποιηθεί στις 07/04.