Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν γραφείο Τύπου, media relations, influencers marketing και events. Στόχος της συνεργασίας είναι η ενδυνάμωση της εικόνας της Fresh Line στο offline και online περιβάλλον, μέσω αποτελεσματικών τακτικών επικοινωνίας. Η Valuecom είναι ένα διακεκριμένο ελληνικό Creative Marketing Agency, το οποίο συνδυάζει τις υπηρεσίες επικοινωνίας και ψηφιακής στρατηγικής, δημιουργώντας εμπειρίες για τον καταναλωτή. Αποστολή της είναι η αποτελεσματική επικοινωνία των brands offline και online, που βασίζεται στη σύνδεση των physical activations με το digital περιβάλλον, κάνοντας τον ίδιο τον καταναλωτή ambassador της μάρκας.