Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν πρόγραμμα media relations και λειτουργία γραφείου Τύπου, influencers relations, corporate communication, stakeholders relations, διοργάνωση εκδηλώσεων και συνολική συμβουλευτική σε θέματα επικοινωνίας. Tο εκπτωτικό χωριό αποτελεί προορισμό έξυπνου shopping, προσφέροντας 100 designer brands ως 35-70% πιο φθηνά όλο τον χρόνο. Η Valuecom είναι ένα ελληνικό Creative Marketing Agency, το οποίο συνδυάζει υπηρεσίες επικοινωνίας και ψηφιακής στρατηγικής.