Το αντικείμενο του έργου θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, στρατηγική επικοινωνίας, δημιουργία επικοινωνιακής ταυτότητας, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σενάρια, δημιουργικό σχεδιασμό καταχωρίσεων στα έντυπα ΜΜΕ, σχεδιασμό και παραγωγή Internet banners και υλικού διαδικτυακής επικοινωνίας, σχεδιασμό και υλοποίηση καμπάνιας στα social media, content strategy, την παραγωγή σποτ, mini videos για τα social media, υλοποίηση προβολής στο διαδίκτυο, αγορά τηλεοπτικού χρόνου πανελλαδικής και περιφερειακής εμβέλειας, αγορά ραδιοφωνικού χρόνου, καταχωρήσεις σε έντυπα μέσα και αγορά χώρου για εξωτερική διαφήμιση. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 1.314.400 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.