«Ψηφιακές πολιτιστικές και τουριστικές διαδρομές στη Χίο: Η περίπτωση του Κάμπου»  

Ο Δήμος Χίου ανακήρυξε τη Unisystems οριστικό ανάδοχο του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ψηφιακές πολιτιστικές και τουριστικές διαδρομές στη Χίο: Η περίπτωση του Κάμπου». Η αμοιβή του αναδόχου ορίστηκε στα 173.755 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.