Η The Newtons Laboratory αναδείχθηκε νικήτρια στον διαγωνισμό του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) με τίτλο «Ενέργειες προβολής και επικοινωνίας των δράσεων και πολιτικών διαχείρισης στερεών αποβλήτων».

Η ανάθεση πραγματοποιείται έναντι 3.845.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Σύμφωνα με την αρχική προκήρυξη, το έργο αφορά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενεργειών προβολής, ενημέρωσης και επικοινωνίας της πολιτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων, με σκοπό τη δημιουργία μιας σαφούς εικόνας για τα έργα και τις δράσεις που υλοποιούνται, τις ευκαιρίες συμμετοχής που υπάρχουν και τις θετικές επιπτώσεις που θα δημιουργηθούν στις τοπικές κοινωνίες. Περιλαμβάνει στρατηγική επικοινωνία και σχέδιο δράσεων, εκδηλώσεις, προβολή στο διαδίκτυο κ.ά.