Την corporate επικοινωνία της

Η επικοινωνία, μέσα από την αντιδιαστολή ανάμεσα στο παλιό και στο καινούργιο, στο παρελθόν και στο μέλλον, υπογραμμίζει τον ηγετικό ρόλο της Τράπεζας Πειραιώς στη νέα τραπεζική πραγματικότητα και τη συμβολή της στη δημιουργία μίας ανταγωνιστικής ελληνικής οικονομίας. Η επικοινωνία θα εξελιχθεί με καταχωρίσεις και online.