Μετά από διαδικασία spec, η Τhe Kompany ξεκίνησε συνεργασία με την ελληνική αλυσίδα βιολογικών προϊόντων Bιολογικό Χωριό. Συγκεκριμένα, η Τhe Kompany αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγράμματος στρατηγικής επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, καθώς και το σύνολο των δράσεων Εταιρικής Επικοινωνίας του Bιολογικού Χωριού. Ήδη από τον Απρίλιο του 2021 δημιούργησε και υλοποιεί τη νέα καμπάνια Find your Biobalance, η οποία φέρνει στο επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες του καταναλωτή και προσεγγίζει την υγεία και την ισορροπία ολιστικά μέσα από 3 πυλώνες που αφορούν το σώμα, το μυαλό και την επαφή με τη φύση. Ο Founder της The Kompany, Kώστας Τσολάκης, δήλωσε σχετικά: «Tο γεγονός ότι το Βιολογικό Χωριό, μας επέλεξε μετά από μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία, ως στρατηγικό συνεργάτη επικοινωνίας, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά για εμάς. Ο ηγετικός του ρόλος στην αγορά, καθώς και το ευρύ εμπορικό του Δίκτυο, αποτελούν για εμάς πηγή έμπνευσης και δημιουργίας».