Πρώτο ελληνικό site για τον παιδικό καρκίνο

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει στήλες ειδικών συνεργατών (ιατρών, ψυχολόγων, διατροφολόγων, εκπαιδευτικών), στήλες γονέων και παιδιών με μαρτυρίες δικών τους εμπειριών ή την εμπειρία δικών τους ανθρώπων κ.α. Ταυτόχρονα, το karkinaki μπορεί να διαβαστεί και από τους μικρότερους φίλους του, καθώς φιλοξενεί σχέδια, εικόνες, μαρτυρίες και κείμενα από πάσχοντα παιδιά. Την ονοματοδοσία, τις ενέργειες επικοινωνίας και προβολής έχει αναλάβει η TheHand, Communication & Advertising Manus.