Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) όρισε τη Stratcom – Strategy & Communications Specialists ως τον προσωρινό ανάδοχο του διαγωνισμού «Ενέργειες προβολής του επανασχεδιασμού των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης».

Η ανάθεση πραγματοποιείται έναντι προσφερόμενου ποσού 471.200 ευρώ.