Ανάθεση κατόπιν spec.

H Media Strom ανέθεσε στη Solid Havas, μετά από σχετικό διαγωνισμό, το σύνολο της offline και online επικοινωνίας της, καθώς επίσης το performance και τη διαχείριση των Social Media. Η καμπάνια ξεκίνησε ήδη με 2 προϊοντικά σποτ και digital επικοινωνία. Η Media Strom είναι ελληνική εταιρεία στρωματοποιίας, με δίκτυο 127 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα.