Τη διαχείριση του Γραφείου Τύπου της στην Ελλάδα
Η Solid Havas έχει αναλάβει τη διαχείριση του Γραφείου Τύπου της Google στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον in house Google PR Manager, Claudio Monteverde. Η συνεργασία ξεκίνησε στα μέσα Απριλίου.