Ο Δήμος Μυλοποτάμου ανέθεσε στη SingularLogic, μέλος του ομίλου Space Hellas, μετά από διαγωνισμό, το έργο «Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού πολιτισμού για την προβολή των μνημείων και του πολιτιστικού αποθέματος».

Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία ιστοσελίδας πολιτισμού με τα σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής που θα αποτυπώνονται στον χάρτη και θα συνοδεύονται από οπτικοακουστικό περιεχόμενο, φωτογραφικό υλικό, ντοκιμαντέρ, 3D & Virtual Reality video κ.ά. σε τρεις γλώσσες.

Το οπτικοακουστικό περιεχόμενο που θα παραχθεί θα διατίθεται μέσω φορητών συσκευών, με δυνατότητες επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας (AR, VR), ενώ τα ψηφιακά ολογράμματα σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων θα προβάλλονται τοπικά σε ειδικές προθήκες και θα είναι διαθέσιμα σε μορφή augmented reality (AR) στην εφαρμογή κινητών τηλεφώνων.