Υπηρεσίες συγκέντρωσης και παρουσίασης των αποτελεσµάτων των εκλογών

Στη SingularLogic ανέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών τις υπηρεσίες συγκέντρωσης και παρουσίασης στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, µε σύγχρονα ηλεκτρονικά µέσα, των αποτελεσµάτων των Ευρωεκλογών και των ταυτόχρονων εκλογών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019.

Η δαπάνη για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 5.443.600 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.