Ο Δήμος Αμαρίου ανέθεσε στη SingularLogic, μέλος του ομίλου Space Hellas, μετά από σχετικό διαγωνισμό το έργο «Ψηφιακές διαδρομές στο Αμάρι». Με το έργο αυτό, ο Δήμος Αμαρίου στοχεύει στην τοπική αειφόρο ανάπτυξη του Αμαρίου και στη δημιουργία επιπρόσθετων κινήτρων για την αύξηση της τουριστικής επισκεψιμότητας μέσω ψηφιακών συστημάτων.

Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει μία native mobile εφαρμογή για τη βιωματική περιήγηση των επισκεπτών, η οποία παρέχει πληροφορίες ιστορικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος στο κάθε σημείο όπου βρίσκεται ο επισκέπτης, μέσω beacon και QR codes, δημιουργώντας ένα «ζωντανό» ηλεκτρονικό μουσείο φύσης.

Παράλληλα, μέσω της τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας και με τη χρήση της κινητής συσκευής του ο επισκέπτης θα μπορεί να περιηγείται και να λαμβάνει ενημέρωση στα σημεία φυσιολατρικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, σε τρεις διαφορετικές γλώσσες. Επιπλέον, θα αναπτυχθεί διαδραστική εκπαιδευτική εφαρμογή.