Συγκεκριμένα, η Reputation Unique ανέλαβε μεταξύ άλλων, την digital επικοινωνία και τη διαχείριση των social media του Συνδέσμου.