Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας επέλεξε, κατόπιν spec, την εταιρεία επικοινωνίας Reputation Unique (R-U) για την παροχή υπηρεσιών στρατηγικής επικοινωνίας.

Συγκεκριμένα, η Reputation Unique ανέλαβε μεταξύ άλλων, την digital επικοινωνία και τη διαχείριση των social media του Συνδέσμου.