Η μετακίνησή της προέρχεται από τη διαφημιστική εταιρεία Socialab, όπου διετέλεσε PR Manager τα τελευταία 3 χρόνια. Έχει επίσης εργαστεί για την Ikon Porter Novelli και έχει παρελθόν στην πολιτική επικοινωνία.