Η Redirect ανέλαβε την digital επικοινωνία και τη δημιουργία περιεχομένου για την Παν Ζαφειρόπουλος.

Η Παν Ζαφειρόπουλος, λειτουργεί εδώ και 50 χρόνια και παράγει και εμφιαλώνει εκλεκτό, όπως το χαρακτηρίζει, ξίδι, κατέχοντας σημαντικό μερίδιο στην ελληνική αγορά.