Η Redirect ανέλαβε την digital επικοινωνία της ελληνικής εταιρείας Camper Gaz με εξειδίκευση στην κατασκευή μικροσυσκευών και φιαλιδίων υγραερίου. Συγκεκριμένα, η Redirect αναλαμβάνει τη στρατηγική περιεχομένου, τη διαχείριση των social media καναλιών, την performance media στρατηγική για την επιτυχή προσέλκυση του κατάλληλου κοινού στην Camper Gaz.

Η Camper Gaz δραστηριοποιείται στην ελληνική, αλλά και στην παγκόσμια αγορά τόσο με προϊόντα που φέρουν το σήμα της, όσο και στην κατασκευή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.