Στη Red Lemon ανέθεσε το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το portal της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & διά Βίου Μάθηση».

Ο στόχος του έργου είναι η προβολή και η προώθηση της Ναυτιλίας και της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης. Η δημιουργία, κατασκευή και διαχείριση της ιστοσελίδας ενός κεντρικού Portal για τη Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση, κρίθηκε αναγκαία, τόσο για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου, όσο και για την προσέλκυση των νέων που σκέφτονται να ασχοληθούν με τη Ναυτιλία.

Το νέο portal θα στεγάζει όλες τις πληροφορίες για τα ναυτικά επαγγέλματα και την απαραίτητη κατάρτιση στην Ελλάδα, ενώ θα είναι προσβάσιμο για ΑμΕΑ. Στην ανάθεση περιλαμβάνεται η δημιουργία τόσο του portal, όσο και της ταυτότητας της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης.