Η Nova, μέλος της United Group, αναλαμβάνει το έργο «Ευφυής Ψηφιακή Πλατφόρμα» με στόχο να συμβάλλει στον σκοπό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας (ΕΕΑ) να δώσει τη δυνατότητα στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες να αποκτήσουν ψηφιακή παρουσία, να ενισχύσουν τη δυναμική της επιχείρησης τους και να συμμετέχουν στην ψηφιακή οικονομία.

Οι επιχειρήσεις θα μπορούν, μέσα από εκδήλωση ενδιαφέροντος στη σελίδα του ΕΕΑ, να καθοδηγηθούν και να δημιουργήσουν, μέσα από ειδική ψηφιακή πλατφόρμα, τη δική τους ιστοσελίδα και ηλεκτρονικό κατάστημα. Παράλληλα, θα παρέχεται υποστήριξη της επιχείρησης σε όλα τα στάδια ανάπτυξης, κατασκευής, εισαγωγής δεδομένων, υποστήριξης και λειτουργίας.