Με ανάδοχο την Next Com ολοκληρώθηκε ο διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός της Περιφέρειας Κρήτης, με τίτλο «Σχεδιασμός και παραγωγή υλικού προώθησης και προβολής» -Υποέργο 2 στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις τουριστικής προβολής Π. Κρήτης 2019 – 2021». Η σύμβαση αφορά στη δημιουργία νέου πρωτότυπου υλικού και την αξιοποίηση υφιστάμενου, με την παραγωγή εντύπων, που θα αποτελέσουν εργαλεία προώθησης της Κρήτης, ως τουριστικού προορισμού, σύμφωνα με τη στρατηγική marketing της Περιφέρειας Κρήτης. Στόχος είναι να προβληθεί η Κρήτη μέσα από κείμενα, εικόνες και πληροφορίες που επικεντρώνουν και εστιάζουν το ενδιαφέρον στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 372.802 ευρώ.