Ανάθεση μετά από spec

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, στη διερεύνηση συμμετείχαν συνολικά 4 εταιρείες. Πιο πρόσφατες προηγούμενες συνεργασίες της Νίκας σε επίπεδο δημιουργικού, ήταν με την Ashley & Holmes και την Tribe. Τα media του λογαριασμού χειρίζεται η Mindshare.