Ο βασικός στόχος της συνεργασίας είναι η ενδυνάμωση της online παρουσίας των brands του ομίλου και η περαιτέρω ανάπτυξή τους, διασφαλίζοντας παράλληλα την τεχνολογική μακροβιότητα της υποδομής τους. Η Netsteps επανασχεδιάζει τα e-shops, βασισμένη στα τελευταία πρότυπα web design και user interface, ώστε το αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του oμίλου, αλλά και να εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες ενός απαιτητικού κοινού όπως είναι οι πελάτες των συγκεκριμένων brands.