Στη Μυτιληναίος ΑΕ απένειμε το βραβείο «Pressious Εργασία της Χρονιάς» η PressiousArvanitidis για το 2020. Η βράβευση αφορά στην εκτυπωτική εργασία του ετήσιου οικονομικού απολογισμού της Μυτιληναίος για το 2019. Την επιλογή πραγματοποιούν οι άνθρωποι της PressiousArvanitidis, οι οποίοι συμμετέχουν σε ψηφοφορία, με στόχο να αναδείξουν την εργασία που ξεχωρίζει από το σύνολο των παραγωγών κάθε μήνα.

Από την καταγραφή των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας για κάθε υποψήφια εργασία αναδεικνύεται η «Εργασία του μήνα», ενώ, στο τέλος κάθε έτους, πραγματοποιείται η ετήσια ψηφοφορία, κατά την οποία συγκρίνεται η βαθμολογία που έχει συγκεντρώσει κάθε «Εργασία του μήνα», ώστε να αναδείξει την «Pressious Εργασία της Χρονιάς».