Αντλώντας έμπνευση από την ίδια την εταιρεία, το αυξανόμενο πελατολόγιο, τις υπηρεσίες και τα έργα παγκόσμιας εμβέλειας που αναλαμβάνει, καθώς και τις τεχνολογίες αιχμής που χρησιμοποιεί, η Mozaik δημιούργησε μια σύγχρονη και δυναμική ιστοσελίδα που αντικατοπτρίζει τις αξίες, τη φιλοσοφία αλλά και το εύρος υπηρεσιών και κατασκευαστικών έργων της CCC.

Συγκεκριμένα, η Mozaik επιμελήθηκε τόσο το σκεπτικό πίσω από τον σχεδιασμό, τις αξίες και τα έργα που έπρεπε να προβληθούν όσο και τον ίδιο τον σχεδιασμό και την υλοποίησή του. Ακολουθώντας μια δομή που να ανταποκρίνεται στο τεχνικό ύφος του πελάτη, η Mozaik δημιούργησε τη νέα ψηφιακή εικόνα της CCC, με εμπλουτισμένο περιεχόμενο, ενότητες και νέες φωτογραφίες, Κεντρικός άξονας της στρατηγικής πίσω από τον σχεδιασμό του www.ccc.net ήταν τα ίδια τα έργα της CCC.