Αναπτύσσει παράλληλα περαιτέρω το ηλεκτρονικό της κατάστημα.

Η Metro AEBE, ακολουθώντας το αρχικό πλάνο της, προχώρησε στην πλήρη απορρόφηση των δραστηριοτήτων του eshop.mymarket.gr και της Net Spirit. Παράλληλα, σύμφωνα με τον στρατηγικό της σχεδιασμό, αναπτύσσει περαιτέρω το ηλεκτρονικό της κατάστημα, με βάση τα ήδη υφιστάμενα συγκριτικά πλεονεκτήματά του και τις υπηρεσίες του. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρά στην υλοποίηση των ενεργειών που έχει σχεδιάσει με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της αγοραστικής εμπειρίας των πελατών της.

Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αύξηση κωδικολογίου ξηρού φορτίου σε όσες περιοχές δεν εξυπηρετούνται από φυσικά καταστήματα, προσθήκη ειδών που δεν αποτελούν την «κλασική» γκάμα super market, μεγαλύτερη αξιοποίηση καταστημάτων My market με εξάπλωση της διανομής στο σπίτι, βελτίωση αγοραστικής εμπειρίας με προσωποποιημένες προσφορές, αξιοποίηση των συνεργασιών της εταιρείας με τους προμηθευτές της προς όφελος των καταναλωτών της κ.ά. Το eshop My market ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2018 και το διάστημα Μαρτίου–Απριλίου 2020, ανταποκρίθηκε στην πρωτοφανή ζήτηση, παρέχοντας τη δυνατότητα παραγγελίας σε πενταπλάσιους πελάτες συγκριτικά με τον Φεβρουάριο 2020.