Τη μελέτη έργου Google Analytics

H Mediacube ανέλαβε την υλοποίηση των Google Analytics για την Τειρεσίας ΑΕ και, συγκεκριμένα, για την υπηρεσία ΤΣΕΚ (Τειρεσίας Σύστημα Ελέγχου Κινδύνων), ένα εργαλείο για τις επιχειρήσεις που έχει σκοπό να παρέχει online πρόσβαση σε έγκυρα οικονομικά δεδομένα που συμβάλλουν στον έλεγχο της φερεγγυότητας των συνεργατών τους. Συγκεκριμένα, η Mediacube ανέλαβε τη μελέτη έργου για το Google Analytics, με εφαρμογή ενός πλήρους Measurement Plan. Στόχος της υλοποίησης είναι να δοθεί η δυνατότητα στην υπηρεσία ΤΣΕΚ να λαμβάνει στρατηγικές αποφάσεις για τις εμπορικές της ενέργειες, καθώς και να παρακολουθεί την αποδοτικότητα των Digital Marketing ενεργειών της.