Τον λογαριασμό κατείχε η Carat
Στη MediaCom μεταφέρει τον media λογαριασμό της η Opel/Vauxhall από την 1η Ιανουαρίου 2018, παύοντας τη σχετική συνεργασία της με την Carat, η οποία διήρκησε τα τελευταία 8 χρόνια.

Συγκεκριμένα, η MediaCom θα είναι υπεύθυνη για τη media στρατηγική, την τοποθέτηση και την αγορά διαφημιστικού χώρου σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Opel/Vauxhall. Όπως είχε ανακοινωθεί τον Ιούνιο, η MediaCom αναλαμβάνει επίσης από τον νέο χρόνο τα media και των άλλων τριών brands του Groupe PSA, Peugeot, Citroen και DS Automobiles.

«Με τη συγχώνευση του διαφημιστικού μας budget εντός της Groupe PSA, πετυχαίνουμε σπουδαίες συνέργειες, οι οποίες θα βελτιώσουν τη διαχείριση στα marketing κόστη μας από τις αρχές του 2018», ανέφερε ο Peter Kuspert, Managing Director Sales and Marketing, Opel Automobile. Από την πλευρά του, ο Stephen Allan, Worldwide Chairman & CEO της MediaCom, σημείωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι με την ευκαιρία να οδηγήσουμε την παγκόσμια ανάπτυξη των Opel Vauxhall, Peugeot, Citroen και DS».