Η Περιφέρεια Αττικής επέλεξε τη Media Suite ως μειοδότρια του «Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για την υλοποίηση του προγράμματος δράσεων προβολής και προώθησης προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής για το Β’ εξάμηνο του έτους 2021». Η ανάθεση πραγματοποιείται έναντι ποσού 89.280 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.