Ανάθεση digital επικοινωνίας
Η Μagnet ανέλαβε την digital επικοινωνία του ομίλου ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ.

O Προμηθευτικός Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αττικής (ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ) είναι σήμερα ο μεγαλύτερος, πιο σύγχρονος και δυναμικά αναπτυσσόμενος όμιλος εταιρειών εμπορίας και διανομής φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων και υπηρεσιών, που εστιάζουν στις σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες του φαρμακείου. Στόχος της συνεργασίας είναι η δημιουργία μίας ισχυρής online επικοινωνίας, μέσω της δημιουργίας ψηφιακού υλικού, το οποίο διοχετεύεται στα κατάλληλα digital μέσα, με στόχο τη μετάδοση των μηνυμάτων του και την αύξηση της αναγνωρισιμότητάς του.