Την online επικοινωνία της

Στοχεύοντας σε αγορές όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά της Τουρκίας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Ινδίας, ο ειδικός στην έκδοση πιστοποιητικών συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (QMS) συνεργάζεται πλέον με τη Lighthouse σε επίπεδο προβολής και επικοινωνίας των υπηρεσιών του. Το πρόγραμμα προβολής που θα εκπονήσει η Lighthouse, βασίζεται στην εντιμότητα, την πληροφόρηση, την αντικειμενικότητα και την αξιοπιστία.