Στη Humble ανέθεσε η Vario, κατόπιν spec, την παροχή υπηρεσιών digital επικοινωνίας και συγκεκριμένα τη δημιουργία στρατηγικής, τη διαχείριση των social media καναλιών επικοινωνίας και την ανάπτυξη του πελατολογίου μέσω του performance advertising.

Η Vario ΑΕ ιδρύθηκε το 2004 και είναι το μέλος της Inpacs σε Ελλάδα και Κύπρο. Αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές επαγγελματικών (Β2Β) προϊόντων και αναλώσιμων για επιχειρήσεις, λειτουργώντας ως one-stop shop που προσφέρει μέσω των προϊοντικών της λύσεων και υπηρεσιών «ένα ακόμα πιο υγιεινό, ασφαλές, φιλόξενο και κυρίως βιώσιμο επαγγελματικό περιβάλλον».

Humble και Vario ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο την εξέλιξη της ψηφιακής επικοινωνίας και εικόνας της εταιρείας, ακολουθώντας σύγχρονες πρακτικές, με βασικό στόχο την περαιτέρω αναγνωρισιμότητα και ανάπτυξη της Vario.