Παραγωγή προωθητικού οπτικοακουστικού υλικού.

Στη HoneyBee κατακυρώθηκε από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν spec, το έργο με τίτλο «Παραγωγή Προωθητικού Οπτικοακουστικού Υλικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Ενέργειες Επικοινωνίας», έναντι 436.480 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 6 μήνες. Το έργο περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τη δημιουργία 7 ντοκιμαντέρ και 9 τηλεοπτικών σποτ.