Η αυτοκινητοβιομηχανία Dacia ανέθεσε στη Heaven τη διαχείριση της social media στρατηγικής της, στις 35 βασικές αγορές της. Η Heaven θα αναλάβει, μεταξύ άλλων, την εγκατάσταση διεθνούς monitoring, όπως, επίσης, και τον σχεδιασμό και συντονισμό του συνόλου της παραγωγής περιεχομένου στα social media.

Η συνεργασία ξεκινά τη χρονική στιγμή που η Dacia εκκινεί έναν σημαντικό μετασχηματισμό στην ιστορία της με νέα visual ταυτότητα, νέο brand territory, νέες γλώσσες και νέα graphic codes. «Μας τιμά ιδιαίτερα η συνεργασία με την Dacia κατά τη διάρκεια αυτής της στρατηγικής της κίνησης στην απαρχή της νέας ιστορίας της.

Τα ταλέντα του agency μας έχουν ήδη κινητοποιηθεί με την Dacia για τη νέα της brand πλατφόρμα. Αυτό μας προσφέρει ένα πεδίο νέων δυνατοτήτων, οι οποίες είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένες με τους κώδικες και τις πρακτικές των social media», αναφέρουν οι CEOs της Heaven, Sophie Noël και Arthur Kannas.