Τη δέσμευσή της για ενίσχυση της θέσης των γυναικών στο εργασιακό της περιβάλλον υλοποιεί η Alpha Bank, μέσα από σειρά πρωτοβουλιών, προγραμμάτων και παροχών που απευθύνονται στις εργαζόμενές της. Συγκεκριμένα, υιοθετεί πολιτικές και πρακτικές που διασφαλίζουν μισθολογική ισότητα, ίσες ευκαιρίες προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης, ισότιμη αξιολόγηση και επιβράβευση. «Η διασφάλιση ενός περιβάλλοντος εργασίας, που ενθαρρύνει την ενσωμάτωση, τη διαφορετικότητα και τη διαφάνεια αποτελεί σταθερή δέσμευση της Alpha Bank και πλαισιώνει δυναμικά την ιδιαίτερη σημασία που δίνουμε στη θέση των γυναικών», επισημαίνει η Φρ. Μελίσσα, Εντεταλμένη Γενική Διευθύντρια – Chief HR Officer.