Η ανάθεση έγινε έπειτα από διερεύνηση της αγοράς και αφορά σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες δημοσιότητας για την ασφαλιστική εταιρεία. Όπως είναι γνωστό, η NN Hellas δραστηριοποιείται στο χώρο των ασφαλιστικών υπηρεσιών εδώ και 35 χρόνια. Διαθέτει ευρύ δίκτυο με 40 γραφεία πωλήσεων και 1.200 ασφαλιστικούς συμβούλους, ενώ έχει επίσης εισάγει direct κανάλι διανομής προϊόντων και υπηρεσιών, το Direct Sales www.nndirect.gr.