Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 84.000 ευρώ και αφορά  στο σχεδιασμό και την έκδοση έντυπου υλικού για το 52ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.