Ανάθεση μετά από spec

Μετά από διερεύνηση της αγοράς το Μέτρον Κ.Ε.Κ ανέθεσε την επικοινωνία του στη Fuel Athens, για το επιδοτούμενο πρόγραμμα πληροφορικής για ανέργους. Η καμπάνια εκτυλίσσεται με κεντρικό μήνυμα «Κάνε escape από την ανεργία κάνε enter στο Μέτρον Κ.Ε.Κ». Η επικοινωνία αφορά above και digital.