Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) προχώρησε στην απευθείας ανάθεση του έργου «Παραγωγή διαφημιστικών ταινιών (κυρίως ταινία και επιμέρους θεματικές) προβολής της νέας επικοινωνιακής καμπάνιας του ελληνικού τουρισμού για το έτος 2021», στη Foss. Ειδικότερα, η παραγωγή αφορά μία κυρίως ταινία (main TVC) διάρκειας 60’’ για χρήση στο διαδίκτυο παγκοσμίως, μία έκδοση των 30” της κυρίως ταινίας για χρήση σε ΤV στις περιοχές EMEA, HΠΑ, Καναδά, Αυστραλία και σε διαδίκτυο παγκοσμίως, μία έκδοση των 15” για χρήση στο διαδίκτυο παγκοσμίως, τέσσερις θεματικές ταινίες, που θα προκύπτουν από τμήματα (cut down) της κυρίως ταινίας διάρκειας 30’’ έκαστο και σε έκδοση 15” έκαστο, για χρήση στο διαδίκτυο. Για την υλοποίηση του έργου ο ΕΟΤ διαθέτει στην ανάδοχο 248.000 ευρώ.